BANNER TRANG HOME

(Chưa tính 10% VAT)

KHOẢN MỤC

KÍCH THƯỚC

CƠ CHẾ

GIÁ (VNĐ/TUẦN)

MÔ TẢ

TOP FULL

728X90

CHIA SẺ 2

15.000.000

-

TOP 1

300X250

CHIA SẺ 2

13.000.000

 

TOP 2

300X120

-

TOP 3

300X250

 

BANNER FULL

-

-

-

Chưa mở bán

LEFT HOME 1

960X120

CHIA SẺ 2

14.000.000

-

LEFT HOME 2

13.000.000

-

LEFT HOME 3

10.000.000

-

RIGHT HOME 1

300X250

CHIA SẺ 3

12.000.000

-

RIGHT HOME 2

-

RIGHT HOME 3

300X250

CHIA SẺ 3

11.000.000

-

RIGHT HOME 4

300X250

CHIA SẺ 3

10.000.000

-

RIGHT HOME 5

300X250

CHIA SẺ 3

8.000.000

-

RIGHT HOME 6

300X250

CHIA SẺ 2

6.000.000

-

RIGHT HOME 7

300X250

CHIA SẺ 2

4.000.000

-

RIGHT HOME 8

300X250

CHIA SẺ 2

4.000.000

-

RIGHT HOME 9

300X250

CHIA SẺ 2

3.500.000

-

RIGHT HOME 10

300X250

CHIA SẺ 2

3.500.000

-

STICKY SCROLL

300X600

300x900

CHIA SẺ 2

3.000.000

-

 

BANNER TRANG CHUYÊN MỤC

(Chưa tính 10% VAT)

KHOẢN MỤC

KÍCH THƯỚC

CƠ CHẾ

ĐƠN GIÁ ( VND/ TUẦN)

ĐẶC BIỆT

NHÓM 1

NHÓM 2

TOP FULL

728X90

CHIA SẺ 2

14.000.000

13.000.000

10.000.000

TOP 1

300X250

CHIA SẺ 2

(tất cả các chuyên mục)

12.000.000

TOP 2

300X120

TOP 3

300X250

RIGHT 1

300X250

CHIA SẺ 3

10.000.000

9.000.000

8.000.000

RIGHT 2

300X250

CHIA SẺ 3

5.000.000

4.000.000

3.500.000

RIGHT 3

300X250

CHIA SẺ 3

3.500.000

3.000.000

2.000.000

RIGHT 4

300X250

CHIA SẺ 3

2.500.000

2.000.000

1.500.000

RIGHT 5

300X250

CHIA SẺ 3

2.000.000

1.000.000

1.000.000

STICKY SCROLL

300X600

300x900

CHIA SẺ 2

4.00.000

3.000.000

2.000.000

-        Chuyên mục:

*       ĐẶC BIỆT: Hôn nhân - gia đình, kỹ năng, dịch vụ

*       NHÓM 1: Sản phẩm hồng, an toàn thực phẩm

*       NHÓM 2: Xã hội, luật đời, giải trí

-        Chế độ chia sẻ: Mỗi banner của khách hàng xuất hiện độc quyền ngẫu nhiên theo lượt xem của độc giả. Banner chạy theo cơ chế vòng lặp 30 giây:10 giây động, 20 giây tĩnh.

-        Cơ chế hiển thị banner trôi màn hình rộng : bao gồm 30 giây: trong đó 10 giây đầu là động, 10 giây là tĩnh, 10 giây ẩn đi sau đó xuất hiện lại.

-        Giá banner độc quyền = giá vị trí 3 banner chia sẻ x 2,5 lần

-        Banner không được chiếm quá 4% CPU và 35MB Ram của 1 máy tính có cấu hình trung bình - Pentium 4, 1.8 GHz, 512 MB Ram Nếu quảng cáo thời gian dưới 01 tuần thì sẽ tính giá là 01 tuần.

-        Gía banner rich media liên hệ phòng quảng cáo để biết thêm chi tiết